Dijital dönüşüm hızlanıyor

2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, öncelikli sektörlerde üretkenlik ve rekabet gücünü artıracak dijital dönüşümün hızlandırılmasına yönelik 2022 hedefleri belirlendi. Dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan akıllı ürün ve sistemlerin geliştirilmesi ve kullanımı sağlanacak.

Öncelikli sektörlerde dijital dönüşüm alanında deneyimsel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak, farkındalık çalışmaları yürütecek ve teknoloji tedarikçileriyle kullanıcıları bir araya getirecek Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri, OSB ve teknoloji geliştirme bölgelerinde oluşturulacak. Bu doğrultuda yeni model fabrikaların yalın altyapısı kurulacak.

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler bünyesinde siber güvenliğin uçtan uca sağlanması için gerekli asgari güvenlik tedbirlerinin tanımlandığı kılavuz doküman hazırlanacak.

İmalat sanayisinde dijital dönüşüme altyapı oluşturmak üzere sanayiye yönelik akıllı dijital teknolojileri geliştiren kobi’ler ve bu teknolojileri iş süreçlerine adapte etmek isteyen sanayi sektörü KOBİ’lerinin projeleri desteklenecek. Bu kapsamda proje teklif çağrılarına çıkılacak.

Öncelikli sektörlere yönelik endüstriyel bulut platformlarının oluşturulması desteklenecek. Firmalara dijital altyapı ve hizmetlerin merkezi olarak sunulacağı endüstriyel bulut platformu ilk etapta otomotiv sektörü için kurulacak. Bu iş modeli, elde edilecek tecrübe doğrultusunda diğer öncelikli sektörlere yaygınlaştırılacak.

Dijital dönüşüm kapsamında, halen 7 olan yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısının gelecek yıl 11’e, öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yerli ürün ve hizmet sağlayıcılarla iş birliği içinde geliştirdikleri dijitalleşme proje sayısının da 939’dan 1189’a çıkarılması sağlanacak.

Bigadiç escort