Meclis Başkanı Şentop, 2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açıklamalarda bulundu

Şentop, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Meclis Başkanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanının Cumhurbaşkanına vekalet etmesinin parlamenter sistemde mümkün olduğunu ifade eden Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısının vekalet etmesinin doğru olduğunu söyledi.

Milletvekili sorumsuzluğunun Anayasa’nın 83. maddesinde düzenlendiğini anlatan Şentop, “Sorumsuzluktan kastettiğimiz, milletvekilinin sözlerinden dolayı, oylarından dolayı yargılanmıyor olmasıdır.” diye konuştu.

Şentop, milletvekili sorumsuzluğu için Meclis çalışması olması gerektiğini belirterek, “Meclis çalışması nedir? Genel Kurul, komisyon, parti grupları, Başkanlık Divanı ve Danışma Kurulundaki çalışmalar. Dolayısıyla bu husus mekanla alakalı değil, yapılan işle alakalı.” ifadesini kullandı.

Bunların dışındaki çalışmaların milletvekillerinin şahsi çalışması olduğunu dile getiren Şentop, “Basın açıklamaları Meclis çalışması mahiyetinde olmadığı için bunlar sorumsuzluk kapsamında değildir. Şu ana kadar Meclis sorumsuzluğu kapsamında değerlendirilen bir fezleke gelmedi.” dedi.

“Danışmanlara kıdem tazminatı verilmesi lazım”

Mustafa Şentop, sorular üzerine, Meclis’te çalışan personelin özlük hakları ve statülerine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Eşit işe eşit ücret meselesinin temel genel ilke olduğunu belirten Şentop, şöyle devam etti:

“Milletvekili danışmanlarının işe giriş ve çıkış yaptırıldığıyla ilgili hususlar doğru değil. Bununla ilgili bir haber çıkmıştı, tekzip ettik bu haberi. Şöyle bir durum var: Bütçede ödenekler yıllık olduğu için biz ödemeleri 15’inde yapıyoruz. Aralığın 15’ine geldiğimiz zaman 15 günlük ödeme yapıyoruz, 2021 bütçesinden yaptığımız için. Ocak’ın 15’ine kadar olan kısmını ise 2022 bütçesinden ödediğimiz için aralık-ocak maaşı 2 taksitle verilmiş oluyor. Bu, teknik hususla alakalı. Giriş çıkış yapmamıza gerek yok çünkü giriş çıkış nedeniyle kıdem tazminatı hakkını kaybetmiyor bu arkadaşlar. Bu arkadaşlara kıdem tazminatı ödenmemesine ilişkin açık bir kanun var. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunun verilmesi lazım, bununla ilgili İdari Teşkilat Kanunu’nda yapmayı düşündüğümüz bir çalışma var. “

Şentop, 2012 yılında çıkarılan teşkilat kanunundan sonra ve önce aynı işi yapanlar arasında önemli fark meydana geldiğini anlatarak, “Bu konuda ancak kanun değişikliği yapabilmemiz lazım. Ben Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı olarak yapılacak hususlar konusunda adımlar attım. Taşerondan kadroya geçenlerle ilgili ‘toplu sözleşmede öngörülen hususlar dışında bir şey verilemez’ diye hüküm var kanunda. Toplu sözleşmenin süresinin bitmesini bekledik. Toplu sözleşmenin süresi bitince kanun buna atıf yaptığı için elimiz rahatladı. Eşit işe eşit ücret prensibinden hareketle düşük maaşı üst sıradakilere yaklaştırmaya çalıştım. Büyük ölçüde yakınlık sağladık.” şeklinde konuştu.

Şentop, personele ilişkin etraflıca bir teşkilat kanunu yapılması gerektiğini belirtti.

Milletvekilliğinin düşürülmesi

Milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili soru üzerine Şentop, konuyla ilgili meseleyi şahsileştirmemek gerektiğini vurguladı.

Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili 2018’de istinafta kesinleşen hüküm için Meclis Başkanlığı’na gelen yazının tarihinin 18 Ocak 2019 olduğuna işaret ederek, o dönem istinafta kesinleşen hükmün Yargıtaya gitmediğini söyledi.

O zaman fezlekenin Genel Kurul’da okutulmadığını çünkü infazla ilgili bir düzenlemenin tartışıldığını anımsatan Şentop, şöyle konuştu:

“Özellikle basın yoluyla işlenen suçlarda istinaf sonrası temyiz hakkı verilmesine dair bir konu tartışılıyordu. Bunu hemen okutabilirdim, okutmadım. Bundan yararlanabileceklerini düşündüğümüz için bekledik. Nitekim daha sonra kanun çıktı, temyiz hakkına sahip oldular. Temyiz hakkına sahip oldukları için bu arkadaşlar hakkındaki kesin hüküm, kesin hüküm olmaktan çıktı, Yargıtay’a gitti. Eğer ben kötü niyetli olsam, şahsi olarak baksam meseleye niye okutmayayım? Ne olacak, okuturdum. Bu düzenlemeyi bekledim. Anayasa Hukukçusu Kemal Gözler’e göre hemen okutmam lazım. ‘Beklemen için hakkın yok, yorum yapmaya hakkın yok’ diyor. Anayasa Mahkemesi’ne başvuru kesin hükmü ortadan kaldırmıyor ve arkadaşımız Anayasa Mahkemesi’ne kanuna dayanarak tedbir başvurusu yaptı. Anayasa Mahkemesi reddetti, vermedi. Tedbir verseydi okutmayacaktık.”

Şentop ayrıca, fezleke geldiğinde Meclis Başkanının tasarrufunun yasama sorumsuzluğu bağlamında olabileceğini, bunun dışında delillere, dosyaya girerek, sorumsuzluk kapsamında olmayan bir hususla ilgili dokunulmazlık dosyasının iade edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumunun 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.

Şentop, bütçenin hayırlı olmasını diledi.