Tarihe şifahane eli değdi

Sayfalar onarılıyor, dikim yapılıyor, zamanın tarihi nadir yazma eserlerin üzerinde bıraktığı hasarlar restore ediliyor. Şifhanede sadece Türkiye’de bulunan nadir eserlerin restorasyonu yapılmıyor. Aylar süren çalışmaların sonunda restorasyonlar tamamlanıyor.